TFS

Betrouwbare informatie dankzij vernieuwing van DWH-oplossing

FEI ontwerpt, produceert en ondersteunt het breedste scala aan hoogwaardige microscopieworkflows die afbeeldingen en antwoorden bieden op de micro-, nano- en picometerschalen.
Thermo Fisher Scientific heeft FEI Company in september 2016 overgenomen als onderdeel van de Analytical Instruments Group (AIG) in de nieuw gevormde divisie Materials and Structural Analysis (MSD).

VRAAGSTELLING

TFS beschikte reeds over een datawarehouse dat door middel van rapportages uit Cognos werd ontsloten. Dit datawarehouse was nauwelijks uitbreidbaar door de gekozen wijze van modellering en gebrek aan transparantie over de laadprocessen en businesslogica. Ook is gebleken dat de gebruikers de rapportageomgeving als input gebruikten voor datadumps naar excel. Het was duidelijk dat vernieuwing van de datawarehouse en rapportageoplossing nodig was.
INVULLING

Nippur heeft een BI-architect, welke tevens fungeert als lead-developer, ingezet, om samen met de architect van TFS een toekomstvaste architectuur te definiëren en te ontwikkelen. Deze meerlaagse architectuur is door middel van Wherescape ontwikkeld. Als modelleer paradigma is gekozen voor Data Vault.

Inmiddels is het vertrouwen in deze oplossing dermate groot dat reeds vele rapporten draaien op het nieuwe datawarehouse. Door inzet van Microsoft Power BI wordt de business in staat gesteld zelf haar inzichten te ontwikkelen.

MEER PROJECTEN