TFS

Nieuwe kansen dankzij verbeterde kwaliteit van data in de basisregistratie

FEI ontwerpt, produceert en ondersteunt het breedste scala aan hoogwaardige microscopieworkflows die afbeeldingen en antwoorden bieden op de micro-, nano- en picometerschalen.
Thermo Fisher Scientific heeft FEI Company in september 2016 overgenomen als onderdeel van de Analytical Instruments Group (AIG) in de nieuw gevormde divisie Materials and Structural Analysis (MSD).

VRAAGSTELLING

TFS wil haar cross- en up-sell kansen vergroten door een beter inzicht in de installbase van microscopen wereldwijd. Probleem daarbij echter is het gebrek aan compleetheid en juistheid van de informatie in de verschillende bronsystemen. Pas als daar verbetering in komt kan analyse van de data helpen bij het spotten van kansen.
INVULLING

Samen met Nippur wordt een MDM-oplossing gecreëerd en geïmplementeerd met bijbehorende MDM-processen waarmee datakwaliteitsissues zichtbaar worden gemaakt en opgelost. Er wordt gebruik gemaakt van Microsoft MDS (Master Data Services). Tevens wordt de business betrokken bij de implementatie ervan; immers zij is verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de informatie.

In korte tijd worden de belangrijkste dataproblemen opgelost. De business beschikt nu over kwalitatief goede informatie waardoor de kansen voor cross- en up-sell toenemen.

MEER PROJECTEN