POZOB

Verbeterd inzicht en meer grip door introductie van medewerkersrapportage

PoZoB is een coöperatieve vereniging met leden (huisartsen). Het doel van PoZoB is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Dat doet zij samen met haar leden, medewerkers (praktijkondersteuners) en ketenpartijen. Hiertoe ontwikkelt PoZoB zorgprogramma’s voor mensen met een chronische, psychische- of ouderdomsaandoening, ggz, astma/COPD, cardiovasculair en ouderenzorg.

INVULLING


We zijn gestart met een analyse van de informatiebehoefte en de bronnen die nodig is om de behoefte te vervullen. Doordat integratie niet tussen alle systemen aanwezig is, zijn hier verbetervoorstellen voor gemaakt. Gezien de verbetervoorstellen niet direct doorgevoerd konden worden in de bronsystemen, is er gekozen voor een tijdelijke handmatige oplossing. 

Alle bronsystemen worden ontsloten naar een SQL database, zodat daar iteratief de relevante logische entiteiten opgebouwd worden, zoals Medewerkers, Dienstverbanden en Urenregistratie. Door het opbouwen van deze entiteiten is het later in het ontwikkelproces makkelijker om eigenschappen centraal te wijzigen, of een nieuwe entiteit te koppelen voor additionele informatiebehoefte. 

Vanuit de logische entiteiten is een datamart ontwikkeld, welke een Excel-rapportage voedt. De Excel-rapportage is opgebouwd uit verschillende tabbladen, die het nieuwe proces vanuit meerdere invalshoeken tonen. De filters in het rapport maken het mogelijk om geografisch, of op dienstverlening detail-analyses te maken. De Excel-rapportage is na validatie uitgebreid aan verschillende groepen eindgebruikers gepresenteerd, en is klaar voor gebruik. 

Het iteratieve proces, waarbij per bron de relevante entiteiten opgebouwd worden, gaf de mogelijkheid voor PoZoB om tussentijds bij te sturen en zorgde voor veel flexibiliteit in de uiteindelijke realisatie. Dankzij het nieuwe rapport hebben de medewerkers van PoZoB nu een integraal beeld over de tijdsadministratie, inzet-afspraken en formatie van hun medewerkers. Dit stelt de managers in staat beter te sturen en grip te krijgen op het proces.