COÖPERATIE VGZ

Positionering BI in vernieuwde VGZ organisatie

VGZ is onderdeel van Coöperatie VGZ. Coöperatie VGZ voert de zorgverzekering uit voor verschillende merken. Dat betekent dat VGZ voor 4,2 miljoen klanten de weg naar goede en betaalbare zorg faciliteert.

VRAAGSTELLING

VGZ heeft een compleet nieuwe bedrijfsstrategie geformuleerd als onderdeel van het Horizonprogramma. BI heeft daarin een centrale rol gekregen. Met name op het gebied van zorginkoop en marktbewerking is de rol van BI cruciaal. Door te kunnen beschikken over kennis van de zorginstellingen kan slim en scherp onderhandeld worden waar het zorginkoop betreft.
INVULLING

Nippur heeft VGZ sinds 2011 in verschillende fasen geholpen in visievorming, uitwerking en uitvoering waar het de BI-functie betreft. Hierdoor is Nippur de partij geworden die gedurende het Horizonprogramma deze competentie verankerd heeft in de integrale bedrijfsstrategie.

Er zijn diverse mijlpalen bereikt. Allereerst is er een BI-Strategie neergezet als integraal onderdeel van de VGZ strategie. Hierdoor wordt de BI-functie binnen de gehele VGZ organisatie verankerd. Ten tweede is er een BI Competence Center (BICC) gerealiseerd in de vorm van een separaat bedrijfsonderdeel met een eigen BI-Manager. Tot slot is er een aanzet gegeven om te komen tot een uniforme BI-architectuur die een basis zal zijn voor alle BI-dienstverlening.

EEN SELECTIE VAN ONZE PROJECTEN IN DE AFGELOPEN JAREN