COÖPERATIE VGZ

Opstellen Roadmap & Projectagenda BI

VGZ is onderdeel van Coöperatie VGZ. Coöperatie VGZ voert de zorgverzekering uit voor verschillende merken. Coöperatie VGZ verzorgt voor 4,2 miljoen klanten de weg naar goede en betaalbare zorg.

VRAAGSTELLING

Na het opzetten van de nieuwe BI-afdeling en een expliciete BI-architectuur liep de organisatie vast op het feit hoe ze nu verder invulling konden geven aan die architectuur. Op verscheidene vlakken waren er nog hobbels te nemen, waardoor de architectuur niet verzilverd kon worden tot een goede datawarehouse oplossing.
INVULLING

Nippur heeft VGZ geholpen door het inzetten van een BI-projectleider. Deze projectleider heeft in opdracht van de BI-manager een vooronderzoek uitgevoerd wat geleid heeft tot de start van het eerste increment van het nieuw te bouwen datawarehouse. Tevens heeft hij een high level planning opgesteld voor alle BI-activiteiten voor de komende twee jaar. Gedurende dit traject zijn op een aantal onderdelen besluiten genomen, die randvoorwaardelijk zijn voor een goede uitvoering van de projecten en het uiteindelijke succes van BI binnen VGZ.

Diverse mijlpalen zijn bereikt. Allereerst is er een goede en transparante besturingsgovernance neergezet. Door middel van een heldere planning en goede opsplitsing van werkzaamheden over de verschillende aandachtsgebieden is gezorgd voor alignment met de juiste disciplines binnen VGZ.
Parallel aan deze activiteiten is de business case van de BI-architectuur verder uitgewerkt en is een calculatie en planning voor de komende jaren gemaakt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een gedragen plan dat de jaren erna is uitgevoerd.

EEN SELECTIE VAN ONZE PROJECTEN IN DE AFGELOPEN JAREN