VLISCO

Verbeteren productieproces door computer vision

Vlisco ontwerpt en produceert al sinds 1846 onderscheidende stoffen die geliefd zijn bij Afrikaanse vrouwen. De speciaal vervaardigde stoffen – Wax Hollandais, Super-Wax en Java – worden nog steeds gemaakt met aloude methoden en materialen in Helmond, Nederland. Al meer dan 170 jaar heeft Vlisco meer dan 350.000 originele textielontwerpen gemaakt. Veel van deze ontwerpen zijn culturele schatten geworden, die speciale namen en betekenissen hebben gekregen van de kooplieden van Centraal- en West-Afrika.

VRAAGSTELLING


Het produceren van de unieke ontwerpen is een uniek proces, waarbij vele stappen worden gezet. Het is van groot belang om tijdens dit proces de kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen. Er kunnen in diverse stappen fouten ontstaan, die impact hebben op de kwaliteit. Er zijn vele handmatige controles nodig, die vaak steekproefsgewijs worden uitgevoerd. Men heeft behoefte om de controles te verbeteren. Tijdens een Proof of Concept hebben Nippur en Vlisco gekeken of technologie ingezet kan worden om dit te verbeteren.

INVULLING


Na de PoC zijn we samen een traject gestart om data science en computer vision technieken te gebruiken om de kwaliteit van het productieproces continu te controleren. Naast de inzet van algoritmes betekent het ook dat er getest moet worden met aanpassingen aan de productiestraat en het opzet van een analysedashboard om de resultaten van het productieproces te bekijken. Naast technische uitdagingen is het ook vooral een verandering voor de werkzaamheden van de medewerkers in het productieproces.

Dankzij dit traject zijn er verbeteringen doorgevoerd in het productieproces. Ten eerste kan men dankzij deze automatische controle continu op kwaliteit controleren en ook sneller ingrijpen voordat men naar de volgende stap gaat in het productieproces. Daarnaast heeft men ontdekt dat deze technieken veel breder inzetbaar zijn bij andere productieprocessen.

MEER PROJECTEN