XPO LOGISTICS

Duurzaam BI-partnership

XPO is wereldwijd één van de grootste en meest totale leveranciers van transport, logistiek en freight forwarding. In Nederland focust XPO zich, met meer dan 20 vestigingen en ruim 3000 collega’s, vooral op supplychain-management dienstverlening.

VRAAGSTELLING

Een goede informatievoorziening is steeds belangrijker voor XPO. Enerzijds is er een interne noodzaak om de eigen processen te kunnen optimaliseren. Anderzijds is er een behoefte van de klanten om inzicht te hebben in de logistieke processen. Een robuuste datawarehouseomgeving is cruciaal om deze noodzaak in te vullen. Enkele belangrijke aspecten dienen daarbij afgedekt te worden:
  • Integratie van warehousemanagement-gegevens uit de verschillende systemen ten behoeve van integrale klantrapportage
  • Integratie van warehousemanagement-gegevens met data van urenregistraties van medewerkers ten behoeve van sturing op productiviteit
INVULLING

Nippur heeft XPO geholpen met de aanpak van een nieuwe informatievoorziening. Vanaf 2014 is een aantal stappen gezet en dat heeft tot een volwassen BI-oplossing geleid. Dankzij een intensieve samenwerking zijn de volgende resultaten gerealiseerd:
  • Realisatie van een datawarehouse. Hierin worden enerzijds gegevens historisch opgeslagen. Daarnaast worden gegevens uit diverse systemen geïntegreerd en verrijkt. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk gegenereerd kan worden en alleen specifieke business rules gecodeerd worden
  • Real-time replicatie van de bronsystemen ten behoeve van een optimale load in het datawarehouse én gebruik voor operationele doeleinden
  • BI-toolselectie en het inrichten van een rapportageomgeving waarbij gebruikers en klanten inzicht hebben in KPI-rapportages
  • Samenwerking tussen IT en Business om bovenstaande componenten optimaal te gebruiken en in de toekomst verder uit te breiden

Dankzij de BI-oplossing heeft XPO continu inzicht in hun belangrijkste logistieke processen in hun eigen logistieke distributiecentra. Er is een generieke BI oplossing inzetbaar in alle distributiecentra. Dankzij deze oplossing is XPO 'in control' en kunnen continu verbeteringen worden doorgevoerd. Beslissingen worden genomen in goede samenwerking tussen business en IT. Daarnaast krijgen klanten én leveranciers inzicht in deze stuurinformatie en kunnen ze zelf bijsturen.

MEER PROJECTEN