XPO LOGISTICS

  BI Selectie en Implementatie

  XPO is wereldwijd één van de grootste en meest totale leveranciers van transport, logistiek en freight forwarding. In Nederland focust XPO zich met meer dan 20 vestigingen en ruim 3000 collega’s vooral op supply chain management dienstverlening.

  VRAAGSTELLING

  Voor het Shared Fresh Center in Nieuwegein is het BI-team verantwoordelijk voor het datawarehouse, de rapportagetool en een interface ten behoeve van facturatie. De selectie van een rapportagetool was zeer belangrijk. Zowel interne gebruikers als afnemer en leveranciers hebben toegang nodig tot management warehouse informatie. Er waren diverse eisen én stakeholders betrokken in dit traject.
  INVULLING

  Allereerst is gestart met een degelijk selectietraject. Iedere leverancier moest op basis van een dataset van XPO een presentatie én demonstratie geven. Er is gekozen voor de toolset van Microstrategy. Daarna is de architectuur, installatie, modellering, implementatie en het beheer van de rapportage-omgeving opgezet. Er is de semantische laag ingericht waarmee voor gebruikers de gewenste selfservice BI oplossing is gerealiseerd. Ook is gewerkt aan de realisatie van een aantal KPI rapportages. Hiermee informeert het management haar klant, leveranciers en interne stakeholders.

  Dankzij een transparant proces is er een omgeving neergezet, waarbij alle betrokken op tijd hun inbreng hebben gehad. Daarna zijn op deze omgeving de resultaten gebouwd, die hun business waarde inmiddels hebben bewezen:
 • Enerzijds is voor de klant de performance inzichtelijk middels de KPI rapportages.
 • Anderzijds kunnen medewerkers van deze locatie aan de hand van de Self Service laag zelf inzichten verschaffen en verbeteringen doorvoeren aan de processen en dienstverlening.