Algemene foto mbt business automation

GGzE - Processen automatiseren voor betere zorg

In gesprek met Mark van Geffen van GGzE

GGzE en een zorgelijke uitdaging

GGzE heeft een maatschappelijke functie en spant zich in de beste zorg te verlenen aan mensen met mentale klachten in de regio Eindhoven. Om die functie optimaal uit te kunnen voeren is het belangrijk zo veel mogelijk tijd en aandacht te geven aan de cliënten.

En daar wringt wel vaker de schoen: zorguitgaven blijven groeien. Om dit goed te organiseren, is ook het aantal financiers de laatste jaren enorm gegroeid. Mede daardoor groeit de administratieve verantwoording en neemt de complexiteit toe, waardoor kostbare tijd verloren gaat.

Zorg en Digitaal horen bij elkaar
Om tijd te winnen en kwaliteit te blijven bieden kiest GGzE ervoor zorg en technologie aan elkaar te verbinden. We spreken met Mark van Geffen, die binnen de afdeling ‘Financiën en Informatie’ een belangrijke initiator en verantwoordelijke is om o.a. het groeiend aantal processen te standaardiseren en waar mogelijk te automatiseren. Een belangrijk doel is om de ontsluiting van data zo onafhankelijk te verwerken en één (data) waarheid te genereren, waarna stuurinformatie op de juiste plek beschikbaar wordt gesteld.

‘Gegevens van één cliënt zijn bijvoorbeeld meestal opgenomen in verschillende systemen. Om het goede gesprek te kunnen voeren en de juiste interventie te doen, moet de juiste sturingsinformatie voor de juiste mensen op de juiste plek beschikbaar zijn’.
Dan verbetert de kwaliteit. En wordt tijd gewonnen.

Samenhang tussen processen product en people

Randvoorwaarde: People – Process – Product
Om dit te bewerkstelligen geeft Mark vol overtuiging aan dat het een randvoorwaarde is om zijn 3P’s in gezamenlijkheid te organiseren: People – Process – Product.

Een product – bijvoorbeeld een dashboard – heeft geen waarde als niet duidelijk is hoe het proces er omheen uit ziet, hoe dit tot stand is gekomen en/of duidelijk is welke waarde medewerkers hieruit kunnen halen. Als niet duidelijk is waarom medewerkers een dashboard voor hun taken nodig hebben, zal het nooit waarde hebben.

Door centraal te organiseren worden mensen met verschillende verantwoordelijkheden – vanuit de Zorg, Informatiemanagement en Control – bij elkaar gebracht om samen te beslissen wat nodig is om een doel te bereiken: processen worden niet enkel vanuit beleid bedacht. Er wordt juist gekeken hoe technologie hierin kan sturen en voor iedereen kan laten werken.

Proces automatiseren = tijd besparen
Een belangrijk doel daarbij is om alle repeterende en standaardprocessen – nodig om ruwe data om te zetten naar proces-, sturings-  en verantwoordingsinformatie – te automatiseren. Op die manier kunnen ontwikkelaars van GGzE hun kostbare tijd aan specifiek, waardeverhogend maatwerk besteden, waarvoor zij de meeste kennis in huis hebben.

Alle tijd die GGzE kan besparen op repeterende, standaardprocessen is pure winst.

NAIA faciliteert GGzE in het standaardiseren en automatiseren
Om deze winst te realiseren heeft GGzE gekozen om NAIA in hun architectuur op te nemen. NAIA faciliteert daarbij o.a. in automatisering van:

  • het koppelen van verschillende bronnen – code onafhankelijk – door middel van ‘NAIA Source Connect’;
  • de ontsluiting van data vanuit de verschillende bronnen;
  • de plek waar de data in het data lake of HDA (historisch data archief) moet landen;
  • hoe vaak de data ververst moet worden.

Er is gegarandeerd dat data in hogere periodiciteit beschikbaar is, zodat deze data vervolgens gemakkelijk en eenduidig aan andere applicaties kan worden aangeboden – dit alles op basis van binnen NAIA aanwezige kwaliteitstoetsing.

NAIA neemt veel tijdrovend onderhoud op de infrastructuur weg en vereenvoudigt de opzet van alle datastromen.

Algemene foto over automatiseren van processen

De samenwerking met Nippur
Nippur adviseert vanuit jarenlange ervaring met dataverwerking en analyse en ondersteunt ook bij het koppelen van de bronnen. GGzE zal NAIA uiteindelijk geheel zelfstandig gebruiken.

Door Marks enthousiaste verhalen over alles wat ze bij GGzE hebben weten te bereiken en wat NAIA daarbij aan waarde toevoegt, vliegt de tijd. Er is nauwelijks tijd voor antwoord op nog een belangrijke vraag: welke waarde biedt Nippur voor jullie?

Daar kan hij gelukkig kort en bondig in zijn: ‘Jullie doen wat jullie beloven. Brengen veel kennis mee, zijn mens-georiënteerd, open en eerlijk. Wat mij betreft voorwaarden voor een vruchtbare samenwerking, ook voor de toekomst.’  

Wil je meer weten over dit verhaal van GGzE en hoe Nippur met NAIA hieraan heeft bijgedragen, neem contact met ons op.