School in Tucuman, Argentinië

School in Tucuman, ArgentiniëIn Argentinië is het onderwijs, net als de gezondheidszorg, gratis. De beschikbare middelen in het openbare staatsonderwijs zijn echter zeer beperkt. Voor de rijken bestaat een systeem van particuliere scholen. Maar voor de minder bedeelden, met name in de afgelegen regio’s, is het onderwijs vaak onder de maat door gebrek aan leermiddelen. Schoolgebouwen verkeren vaak in slechte staat van onderhoud.

Juist in deze regio’s is onderwijs van cruciaal belang. De kinderen krijgen niet alleen een betere kans op de arbeidsmarkt, maar worden ook opgevangen met een warme maaltijd die thuis niet altijd geboden kan worden.

De school heeft ook een bredere maatschappelijke functie. Zo worden sommige lokalen elk jaar in de zomer gebruikt als onderdak voor mensen uit de buurt van wie het huis overstroomd is. Ze verblijven daar een paar weken totdat hun huisjes weer bewoonbaar zijn. Complete gezinnen leven dan in de lokalen.

Betrokken leerkrachten zijn voortdurend op zoek naar middelen om meer te kunnen betekenen voor de kinderen op hun school. Dankzij een relatie in Nederland zijn we in contact gekomen met een van de leerkrachten in Tucuman. Deze leerkracht gaven we een significante bijdrage ten behoeve van de kinderen. De bijdrage van Nippur is deels besteed aan schoolartikelen en deels aan grootschalige renovatie van de gebouwen.