Data Scientist


Onze data-scientists gaan op zoek naar mogelijke verbanden in de data van onze klanten. Zij hebben uitgebreide kennis van, en ervaring met data-science-methoden en -technieken. Zo zijn zij in staat om slimme verbanden te leggen en patronen te herkennen in grote hoeveelheden data. Daarmee kunnen wij de klant ondersteunen om worden ingezet de uiteenlopende business processen te verbeteren.
Geavanceerde analyses automatiseren.

Het zoeken naar verbergen verbanden in datasets is geen nieuw vakgebied. Statistici, econometristen en andere specialisten en wetenschappers doen dit al jaren, met veel succes. Maar het kan heel bewerkelijk zijn om grote datasets handmatig te bewerken voor analyses.
Dankzij nieuwe technologieën kunnen deze denkprocessen steeds verder geautomatiseerd worden. Voor een goed gebruik van deze technologieën is echter een diepgaande kennis van statistiek en voorspeltechnieken nodig. De data scientists van Nippur hebben hierin een gedegen achtergrond, vaak vanuit de econometrie. Daardoor snappen ze goed in welke gevallen, welke hulpmiddelen ingeschakeld moeten worden.

Zorgvuldige analyse leidt tot slim sturen

Het grootste gevaar bestaat er namelijk uit er verbanden lijken te bestaan, die er in werkelijkheid niet zijn. Zorgvuldigheid in de analyses, maar ook de beschikbaarheid over geschikte en gekwalificeerde brondata van hoge kwaliteit zijn voorwaarden voor succesvolle data science.
Onze data-scientists ondersteunen onze klanten bij het optimaliseren van hun business processen. Ook krijgen de medewerkers van onze klanten meer tijd om echt te sturen, in plaats van het handmatig uitpluizen van gegevens. Een goede samenwerking tussen Nippur en opdrachtgever is echter cruciaal om te blijven begrijpen wat er gebeurt in en met de data. Uiteindelijk blijft de mens in-control om de juiste conclusies te trekken en verdere stappen te nemen.

ONZE ANDERE SPECIALISTEN

Uitgerust met brede vakkennis werken we met je samen aan een passende en verantwoorde data-oplossing.