Data Scientist


Onze data-scientists gaan op zoek naar mogelijke verbanden in de data van uw organisatie. Op basis hiervan kunnen voorspellende modellen ontwikkeld worden. Hun kennis en ervaring met diverse data science methoden en -technieken stellen hen in staat om slimme verbanden te leggen en patronen te herkennen in grote hoeveelheden data. Daarmee kunnen zij ondersteunen om uiteenlopende businessprocessen te verbeteren, kansen te verzilveren en bedreigingen het hoofd te bieden.

PROJECTEN VAN DE DATA SCIENTIST

Geavanceerde analyses automatiseren.

Het zoeken naar verborgen verbanden in datasets is geen nieuw vakgebied. Statistici, econometristen en andere specialisten en wetenschappers doen dit al jaren, met veel succes. Maar het kan heel bewerkelijk zijn om grote datasets handmatig te bewerken voor analyses.
Dankzij nieuwe technologieën kunnen deze denkprocessen steeds verder geautomatiseerd worden. Voor een goed gebruik van deze technologieën is diepgaande kennis van statistiek en voorspeltechnieken nodig. Onze data scientists hebben die achtergrond, vaak vanuit de econometrie. Daardoor snappen ze goed in welke gevallen, welke hulpmiddelen ingeschakeld moeten worden.

Zorgvuldige analyse leidt tot slim sturen

Het grootste gevaar is namelijk dat er verbanden lijken te bestaan die er in werkelijkheid niet zijn. Zorgvuldigheid in de analyses, maar ook de beschikbaarheid over geschikte en gekwalificeerde brondata van hoge kwaliteit zijn voorwaarden voor succesvolle data science.
Onze data-scientists ondersteunen je bij het optimaliseren van jouw business processen. Ook krijgen jouw medewerkers meer tijd om echt te sturen, in plaats van het handmatig uitpluizen van gegevens. Een goede samenwerking tussen Nippur en opdrachtgever is cruciaal om te blijven begrijpen wat er gebeurt, in en met de data. Uiteindelijk blijft de mens in-control om de juiste conclusies te trekken en verdere stappen te nemen.