Project Manager


Generieke projectmanagement vaardigheden zijn noodzakelijk voor het succesvol opzetten en uitvoeren van ieder project. Het is echter waardevol gebleken dat de project manager beschikt over specifieke kennis en ervaring met betrekking tot het realiseren van BI-projecten, zowel in de rol van scrum master als bij het leiden van een groot BI-programma.
Succes dankzij kennis en kunde

BI-projecten zijn uniek op een aantal aspecten. Zo is het vaak erg lastig, zo niet onmogelijk, om vooraf de vereisten en specificaties volledig helder te krijgen. Er moet ruimte geboden worden aan voortschrijdend inzicht.
Daarnaast raakt een doorsnee BI-project aan veel (bron-)systemen. Als project moet er dus met veel groepen en afdelingen worden samengewerkt. Tot slot brengt de integratie van gegevens vaak problemen aan het licht (bijvoorbeeld op het gebied van masterdata-management), waarvan het bestaan nog niet bekend was.
Zowel de opdrachtgever, als de projectteamleden profiteren dan van de vakkennis die een projectmanager van Nippur met zich meebrengt. Wij kunnen problemen eerder onderkennen en er direct adequaat op reageren. Onze projectmanager begeleidt daarbij ook de businessanalisten en de projectteamleden waardoor kennisoverdracht efficiënter verloopt.

ONZE ANDERE SPECIALISTEN

Uitgerust met brede vakkennis werken we met je samen aan een passende en verantwoorde data-oplossing.