Project Manager


Voor het succesvol opzetten en uitvoeren van ieder project zijn generieke projectmanagementvaardigheden een vereiste. Onze project managers beschikken daarnaast over brede inhoudelijke kennis en ervaring van Data & Analytics disciplines. Zij kunnen acteren vanuit verschillende invalshoeken: organisatorisch & business perspectief, HRM, algoritmiek/wiskunde, data privacy, informatie veiligheid, architectuur, cloud technologie en software engineering. Onze Project Managers vullen rollen in van Data & Analytics project/programma/team managers, product owners of scrum masters en kunnen uitstekend uit de voeten met stakeholders vanuit diverse expertisegebieden.
Succes dankzij kennis en kunde

BI-projecten zijn uniek op een aantal aspecten. Zo is het vaak erg lastig om vooraf de vereisten en specificaties volledig helder te krijgen. In dat proces moet er ruimte geboden worden aan voortschrijdend inzicht.
Daarnaast raakt een doorsnee BI-project veel (bron-)systemen. Voor een BI-project moet er dus met veel groepen en afdelingen worden samengewerkt. Tot slot brengt de integratie van gegevens vaak problemen aan het licht (bijvoorbeeld op het gebied van masterdata-management), waarvan het bestaan nog niet bekend was.
Zowel de opdrachtgever, als de projectteamleden profiteren dan van de vakkennis die een projectmanager van Nippur met zich meebrengt. Wij kunnen problemen eerder onderkennen en er direct adequaat op reageren. Onze projectmanager begeleidt daarbij ook de businessanalisten en de projectteamleden waardoor kennisoverdracht efficiënter verloopt.