Stichting Steun India

Stichting Steun IndiaDe Stichting Steun India Knegsel is opgericht in 1994. Vanaf dat moment is de stichting betrokken bij het ondersteunen van de Indiase priester Christopher Bara. Hij werkt als parochiepriester op verschillende plaatsen in het bisdom Raiganj en stelt zijn leven in dienst van de kinderen in de plattelandsdelta van West-Bengalen in India. Hij zorgt voor onderdak, onderwijs, voedsel en de gezondheid van de kinderen, maar ook voor sociaal-maatschappelijke activiteiten en de zielenzorg voor zijn parochianen.

Zijn primaire zorg is het onderwijs. Dat is vaak dé mogelijkheid voor mensen om te ontsnappen aan het grauwe bestaan. Hij richt nieuwe scholen op. Als het kan met een internaat erbij waardoor ook kinderen uit de verre omtrek onderwijs kunnen krijgen. Deze scholen zijn voor iedereen toegankelijk.

Verder maakt hij de mensen, vooral de vrouwen, vertrouwd met goede gezondheidszorg, hygiëne, voeding en verzorging van kinderen. Tegelijkertijd probeert hij de ondergeschikte positie van de vrouwen in de samenleving te verbeteren. Hij leert de boeren samen te werken, om te gaan met problemen en zich te organiseren waardoor hun positie op de markt beter wordt.