Symposium Opgroeien in ‘ontwikkelarmoede’ - de eerste 1000 dagen

16 september 2022

Samen met het programma Smart Start organiseert Nippur ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan het symposium “Opgroeien in ‘ontwikkelarmoede’- de eerste duizend dagen”. Het symposium vindt plaats in het cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle (ten zuiden van Tilburg).

Nippur
Nippur zet data centraal, in het hart van de organisatie. Al 20 jaar streeft Nippur ernaar om de besluitvorming bij organisaties te ondersteunen met relevante feiten en gedegen analyses. Dit doen we vanuit de overtuiging dat hierdoor betere besluiten worden genomen die ook makkelijker gedragen worden in de organisatie. Maar ook dat het makkelijker is om andere wegen in te slaan als blijkt dat de beoogde resultaten uitblijven of nieuwe patronen zichtbaar worden in de data.

Lees meer over onze motivatie waarom dit symposium

Het past bij Nippur om daarbij te zoeken naar structurele oplossingen. Oplossingen die onze klanten in staat stellen om zélf de juiste data van goede kwaliteit te verzamelen en er vervolgens ook zélf de goede inzichten uit te destilleren. Nippur richt zich dan ook op het versterken van de infrastructuur, het aanreiken van methoden en technieken en het implementeren van hulpmiddelen.

Die focus op structurele oplossingen vind je ook terug bij de keuzes die we maken om onze maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven. Al vele jaren doneert Nippur een deel van haar resultaat aan goede doelen in binnen- maar vooral ook buitenland. We kiezen dan voor investeringen in de lokale infrastructuur die de zelfredzaamheid van de lokale gemeenschap moet vergroten. Zo hebben we bijgedragen aan de oprichting en inrichting van een naaiatelier, waar jonge vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld in de Congo de kans krijgen een eigen bestaanszekerheid op te bouwen.

Zo kiezen we ook vaak voor projecten gericht op onderwijs aan (jonge) kinderen: diverse schooltjes zijn met hulp van Nippur opgebouwd of opgeknapt. En we ondersteunen al jaren een kinderopvangproject in Sri Lanka. Maar ook in het rijke Nederland kunnen kinderen in de knel komen. Daarom ondersteunt Nippur graag de inspanningen van het Smart Start samenwerkingsverband gericht op het voorkomen van armoede gedurende de eerste 1000 dagen van een kind. Omdat onderzoek heeft uitgewezen dat investeren in juist deze groep kan leiden tot structurele verbeteringen in onze samenleving.

Kinderarmoede in de eerste 1000 dagen
De kansen van een kind worden al voor de conceptie beïnvloed. De omgeving van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van fysieke en/of mentale problemen op latere leeftijd, wat ook weer doorwerkt op volgende generaties. Armoede en stress hebben veel invloed op het gezond en veilig opgroeien, en dit risico wordt groter wanneer er in het gezin ook sprake is van een scheidingsproblematiek of bedreiging door geweld of verwaarlozing. Een kind heeft een groot risico achterstand op te lopen, een achterstand die bijna niet meer in te halen is. De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn van cruciaal belang. Dit blijkt uit veel wetenschappelijk onderzoek; de plek van de wieg bepaalt in grote mate de kansen van kinderen. Terwijl elk kind de beste kansen verdient.

Het programma Smart Start ontwikkelt op basis van data en design thinking oplossingen, waarmee we de kansen voor kinderen vergroten. Ook voor problemen, die van generatie op generatie worden doorgegeven. Tijdens het symposium start dan ook een nieuwe Smart Start-pilot over het thema “de beste kansen in de eerste 1000 dagen van een kind” (periode – 9 maanden, 24 maanden).

Het programma bestaat uit interviews, presentaties en videopresentaties. Diverse sprekers delen hun inzichten over hoe je datagedreven innovatieve antwoorden kunt zoeken en vinden op complexe maatschappelijke vraagstukken of over wat we weten over een goede start van het kind.

Wil je hieraan deelnemen, schrijf je dan in via de button bovenaan deze pagina.  

Programma

Tijden onder voorbehoud

09:00

Inloop, registratie met koffie/thee

09:45

Welkom en opening symposium

Dagvoorzitter Pieter Rambags en Tafeldame Lian Smits

10:00

Nippur 20 jaar, verleden, heden en aanleiding symposium. Terugblik Hackathon: Ontwikkelarmoede in de eerste 1000 dagen

Pieter Rambags en Peter Kurstjens, oprichters Nippur

10:30

INTERMEZZO: Openingsboodschap: Het belang van een goede, kansrijke start voor kinderen.

Marcelle Hendrickx

10:35
Het ontstaan en waarom van Smart Start Interview met Lian Smits. Lian Smits is bestuurder van Sterk Huis en een van de initiatiefnemers Smart Start. Zij ziet bij veel cliënten problemen die niet in een keer groot zijn geworden. Complexe problemen, vaak in combinatie met armoede, die met eerdere hulp voorkomen hadden kunnen worden. In het programma Smart Start werken Regio Hart van Brabant, GGD Hart Voor Brabant, Centerdata, Xpect Primair, TiU, VWS en Sterk Huis samen aan preventieve, collectieve oplossingen op basis van data, kennis en ervaringen.
Lian Smits

10:55

Smart Start in de praktijk Aan tafel bij Pieter en Lian: Smart Start in de praktijk. Patricia Prüfer, werkzaam bij Centerdata, en Anne-Lieke Piggen, werkzaam bij de gemeente Heusden, vertellen over het Smart Start-project in Heusden. Hoe kom je van een vraagstuk – Hoe voorkomen we uithuisplaatsingen – naar collectieve preventie voor jonge moeders – Hallo jij!

Patricia Prüfer en Anne-Lieke Piggen

11:25

Korte pauze

11:45

Gebruiken van klinische data in de GGZ, kansen en obstakels. Floortje Scheepers vertelt hoe de afdeling psychiatrie werkt aan een datagedreven organisatie, en hoe zij met andere organisaties samenwerken. Over de ethische en praktische dilemma’s en hoe die kunnen richting geven aan je aanpak.

Floortje Scheepers

12:15

Armoede begint in de baarmoeder. Foetale groei en ontwikkeling in de baarmoeder zijn niet alleen sterk bepalend voor de gezondheid van het kind bij de geboorte maar ook voor de kansen, welzijn en gezondheid in het latere leven. Naast medische en biologische risico’s is ook de sociale omgeving van invloed. Armoede heeft een onverwacht groot nadelig effect waardoor grote kansen- en gezondheidsverschillen bestaan in Nederland vanaf het allereerste begin van het leven. Dat treft niet alleen de kinderen die nu worden geboren, maar ook de generaties daarna.

Eric Steegers

12:45

INTERMEZZO: Wendy doet onderzoek naar Nu niet zwanger: naar de organisatie en uitvoering in Midden-Brabant. Hierin heeft zij de ervaringen van hulpverleners en cliënten met het programma onderzocht.

Wendy Jeeninga

12:55

Wrap-up ochtend programma

Pieter Rambags en Lian Smits

13:00

Pauze met lunch en boekenmarkt

14:00

INTERMEZZO: Videoboodschap – Investeren in de eerste 1000 dagen levert winst voor de rest van je leven, sociaal, psychisch en fysiek en maatschappelijk. Ouders verdienen volle steun, erkenning en waardering.

Tessa Roseboom

14:05

Back to the Future Als Neonatoloog werkt Daniël Vijlbrief in een van de meest datagedreven plaatsen in de zorg, data is letterlijk rondom de patiënt te vinden. Maar de interpretatie is niet eenvoudig en gebeurt nog te weinig gestructureerd. In een historische toekomstblik neemt Daniel de aanwezigen mee in zijn wereld van geboorte en ontwikkeling. Nieuwsgierig? Lees: Interview Lian Smits en Daniël Vijlbrief

Daniel Vijlbrief

14:35

Armoede, systematisch wantrouwen en belang preventie. Ralf Embrechts gaat in op de vraag hoe het systematisch wantrouwen de leefwereld van mensen in armoede beïnvloedt, kansenongelijkheid vergroot en wat de kanteling naar vertrouwen voor concrete resultaat heeft. Ook daagt hij uit om tot echt preventieve oplossingen te komen om de bestaanszekerheid te waarborgen en ellende in de eerste 1000 dagen en de rest van een mensenleven te voorkomen.

Ralf Embrechts

14:55

SOS bij kinderarmoede. Mariëtte Lusse zet zich als lector Kinderarmoede in voor betere kansen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Met Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) ontwikkelde zij een drieluik aan handreikingen voor professionals in scholen, het sociaal domein en de geboorte- en jeugdgezondheidszorg. Op basis van wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis uit het land zijn hierin concrete werkwijzen uitgewerkt om kinderen en jongeren in armoede beter te Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren: SOS bij kinderarmoede!

Mariëtte Lusse

15:35

De rol van analytics voor een betere wereld. Smart Start is één voorbeeld waarin Analytics een belangrijke rol speelt voor een betere wereld. Dick den Hertog laat met het World Food Programme en de World Bank zien dat Analytics een belangrijke rol kan spelen in het bereiken van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s). En hij vertelt over het nieuwe instituut Analytics for a Better World (analyticsbw.org).

Dick den Hertog

16:00

Discussie en aftrap pilot Smart Start. Pieter Rambags en Lian Smits gaan in gesprek met Patricia Prüfer en de wethouders Jeugd Mariëlle Doremalen (Gilze en Rijen) en Peter van Steen (Heusden).
Zij blikken terug op de bijdragen van de sprekers, en maken de balans op wat (maatschappelijke, wetenschappelijke en andere) partners te doen staat om het verschil te maken in de eerste 1000 dagen van het leven van een kind.

Patricia Prüfer, Mariëlle Doremalen, Peter van Steen, Lian Smits, Pieter Rambags

16:20

Einde en aansluitend borrel

Sprekers

Marielle Doremalen

Mariëlle Doremalen, wethouder Gilze en Rijen
Mariëlle Doremalen | LinkedIn

dick den hertog

Dick den Hertog, hoogleraar Operations Research aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, UvA
Richt zich op het ontwikkelen en oplossen van wiskundige optimalisatievraagstukken. Hij combineert theoretisch onderzoek met praktijktoepassingen in het bedrijfsleven, maar met name ook met toepassingen op sociaal-maatschappelijk terrein.

Zie ook:
Launch: Analytics for a better world

peter kurstjens

Peter Kurstjens, managing partner, Nippur
Peter Kurstjens | LinkedIn

Mariette Lusse

Mariëtte Lusse, lector Hogeschool Rotterdam
Mariëtte Lusse | LinkedIn

 

Anne-Lieke Piggen

Anne-Lieke Piggen, sr beleidsadviseur gemeente Heusden
Anne-Lieke Piggen | LinkedIn

patricia_prufer

Patricia Prüfer, head of Policy Research & Analytics, Centerdata
Patricia Prüfer | LinkedIn

pieter rambags

Pieter Rambags, managing partner, Nippur
Pieter Rambags | LinkedIn

floortje scheepers

Floortje Scheepers, Medisch afdelingshoofd, hoogleraar Divisie Hersenen, Psychiatrie
UMC Utrecht
Floortje Scheepers | LinkedIn

Lian Smits

Lian Smits, Bestuurder Sterk Huis, Initiator en voorzitter stuurgroep Smart Start en ambassadeur Kansrijke Start
Lian Smits | LinkedIn

Eric Steegers

Eric Steegers, hoogleraar Erasmus MC en afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie
Lid stuurgroep Kansrijke Start
Eric Steegers | LinkedIn

Wethouder Peter van Steen_website

Peter van Steen, wethouder Vlijmen
Peter van Steen | LinkedIn

Daniel Vijlbrief

Daniël Vijlbrief, Neonatoloog UMC Utrecht
Daniel Vijlbrief | LinkedIn

Intermezzo bijdragen

Marcelle Hendrickx

Marcelle Hendrickx, wethouder Gemeente Tilburg
lid stuurgroep Kansrijke Start
Marcelle Hendrickx | LinkedIn

Wendy-Jeeninga

Wendy Jeeninga, onderzoeker bij Tranzo
onderzoeker ‘Nu Niet zwanger’
Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University en bij GGD Hart voor Brabant
Wendy Jeeninga | researchgate.net

Tessa Roseboom

Tessa Roseboom, Professor of Early Development and Health, UMC
Tessa Roseboom | LinkedIn

Partners