Oprichting NIPPUR,
Peter en Pieter blikken terug

 
In september 2002 hebben Peter Kurstjens en Pieter Rambags de handen ineen geslagen en richtten NIPPUR op. Dit jaar is dat alweer 20 jaar geleden. Reden om terug te kijken …

Pieter vertelt dat hij al langere tijd de behoefte had om te gaan ondernemen maar daar nog geen mogelijkheden voor zag. Hij was wel toe aan de volgende stap in zijn carrière en zo ging hij praten bij Minase dat werd geleid door een oud-collega. Dat was een vrijgevochten club en hadden een samenwerkingsovereenkomst i.p.v. een arbeidscontract. Zij gaven de indruk ondernemend te willen zijn, geen traditioneel standaard bedrijf te willen zijn, en dat sprak Pieter wel aan. Minase wilde hem graag hebben. En daar komt Peter in beeld.
Peter was op dat moment Pieters leidinggevende bij Origin. Dat was een organisatie die heel veel autonomie legde bij de lokale vestigingen. Peter en Pieter zaten in een lokale cel die moest gaan groeien en dat was eigenlijk een soort van startup met maar 8-10 medewerkers op dat moment welke uitgroeide tot zo’n 25 mensen in de periode dat zij daar zaten. Na zo’n 10 jaar vond Peter het tijd om zijn loopbaan een wending te gaan geven en besloot te gaan praten bij … Minase.
Heel grappig dat Peter en Pieter toevalligerwijs op hetzelfde moment bij hetzelfde bedrijf gingen praten. Zij wisten dat niet van elkaar.

Zodra dat duidelijk werd, werden ook de plannen bij Minase steeds duidelijker. Minase was gericht op business consulting, bedrijven adviseren om bepaalde processen anders in te richten, en Peter en Pieter zouden systemen kunnen inrichten om die processen te kunnen monitoren en sturen. Het BI-team werd als apart bedrijf neergezet en Minase, Peter en Pieter namen hier aandelen in.
Omdat de gehoopte kruisbestuiving uitbleef, hebben Peter en Pieter alle aandelen van Minase gekocht en sindsdien zijn ze volledig onafhankelijk.

Peter en Pieter startten in augustus 2002. Zij betrokken Henri Oostindie, Marc Sanders en Suzanne van Es – Dullemond er meteen bij. Pieter: “We hebben hen alle drie persoonlijk benaderd, daarbij ingecalculeerd dat één daarvan zou weigeren. Tot onze verbazing accepteerden ze alle drie.” Nippur was geboren.
Nippur heeft altijd consultants in meerdere bepalende rollen kunnen aanbieden. Aan de ene kant de die-hard architect/ontwikkelaar werkend aan de implementatie van de grote dataplatformen en aan de andere kant de informatieanalist/rapportage-ontwikkelaar. Al snel kwam daar nog de rol van project/programma manager bij.

 

Ten aanzien van klanten lag de focus op grotere, multinationale bedrijven. Daar hadden ze al veel ervaring mee en daar hadden ze ook contacten. Nippur wilde een onafhankelijke partij zijn t.o.v. de grote IT-bedrijven, acterend aan de zijde van haar opdrachtgevers.
Peter: “We zouden regionaal gaan werken en dan zouden we ook goed kunnen gaan werven.
Vanaf de start zouden we niet zelf gaan bouwen maar grotere projecten gaan begeleiden. Dus, inhoudelijk begeleiden, helpen bedenken hoe het zou moeten en in het proces begeleiden met projectmanagers en programmamanagers. Dat was onze primaire focus. We hoefden daardoor niet in te zetten op een groep ontwikkelaars. Op die manier konden we klein en wendbaar maar ook relevant blijven.
Met 15-20 consultants zouden we genoeg hebben voor de regio. Omdat we niet landelijk of Europees wilden gaan werken, namen we ook op dat vlak een unieke positie in. De consultants die we aan wilden trekken waren ervaren en die reisden in die tijd heel Europa door. Wij boden hun een baan waarin ze hetzelfde werk konden blijven doen maar wel elke avond met het gezin aan tafel konden.
We hadden dus het beeld om een klein high-end consultantgroepje te gaan vormen die zich precies daarop richt, dus een heel scherpe focus heeft, in de regio, met mensen die 35+ zijn. Daar zijn we mee gestart.”

Pieter:  “Toen we startten, kregen we steun vanuit Philips. Dat is cruciaal geweest. Dat was onze echte start. Ik ging zelf daarna snel aan de slag bij NXP, een opdracht die autonoom was verkregen.
We zijn onze opdrachtgever bij Philips altijd dankbaar gebleven voor zijn hulp. Jaren later waren wij blij dat we hem in zijn laatste periode vóór zijn pensioen nog konden strikken om Nippur te versterken met zijn kennis en ervaring. We kijken nog vaak en met plezier terug op die periode.”

Pieter: “Ons eerste kantoor was in Tilburg op De Heuvel. In de kelder oefende de band Krezip. Minase zat daar ook dus het lag vrij voor de hand dat wij onze intrek daar ook namen. We wisten op voorhand dat dat tijdelijk zou zijn want het pand zou gesloopt gaan worden en samen met Minase zijn we toen op zoek gegaan naar een ander pand. Zo kwamen we in de Fabriekstraat terecht.”

Peter: “Onze start was best makkelijk op een bepaald vlak. We sloten bij Minase aan en die hadden al een boekhouder, een administratief proces, een logo, website. Wij konden daarbij aansluiten en dat heeft wel heel veel geholpen. Daar hoefden we ons dus niet vanaf dag 1 superdruk over te maken.
Besluitvorming kon ook via een heel kort lijntje omdat je maar met een klein clubje was. Dat gaf ook veel rust. Arbeidsvoorwaarden, dat hoefde voor ons niet heel uitgebreid en mocht best op één A-4’tje. We wilden aan de ene kant wel wat zaken voor iedereen goed regelen maar we wilden mensen ook individueel tegemoet kunnen komen. Uiteindelijk zijn het, in de loop van 20 jaar, zo’n 30 pagina’s geworden. Je moet wel dingen opnemen die anders conflicten kunnen opleveren. Als iemand met een vraag komt die nog niet eerder is voorgekomen, dan proberen we dat eerst individueel op te lossen. Komen er meer vragen op hetzelfde vlak, dan nemen we het op in de arbeidsvoorwaardengids. Mensen komen bij ons binnen met een idee van hoe ze zich willen ontwikkelen en dat regelen we het liefste individueel. Zolang dat kan, zoveel te beter. Dus; als je bij ons komt, tref je geen gespreid bedje maar neem je eigen spulletjes maar mee. Het cafetariasysteem, nu heel hip, is er bij Nippur altijd al geweest.”

Pieter: “We hebben elkaar voor het eerst leren kennen bij BSO. Een bedrijf met een bijzondere organisatiefilosofie. Het bedrijf, opgericht door Eckart Wintzen, haalde inspiratie uit biologische celdeling bij het opsplitsen en laten groeien van de organisatie. De filosofie en de cultuur van BSO hebben Peter en Pieter gevormd en waren bepalend ook bij de wijze waarop Nippur is georganiseerd. We kijken vooral naar wie ben jij nou eigenlijk, hoe wil jij je ontwikkelen, neem die verantwoordelijkheid maar, kom maar op.”

Wat we anders gedaan zouden hebben als we alles van tevoren hadden geweten?
Peter: “Alles wat we hebben gedaan heeft ergens toe geleid. Vaak hebben dingen heel anders uitgepakt dan ze waren bedoeld. Maar, hier hebben we lessen uit geleerd. Op enig moment hebben we besloten een eigen software product te ontwikkelen, binnen een nieuwe werkmaatschappij QOSQO. We hebben dat product Quipu in eerste instantie als open source licentie verspreid. Achterliggend idee was de drempel te verlagen en inkomsten genereren met dienstverlening eromheen. Maar het feit dat het gratis was, zorgde voor onzekerheid of het product over 1 of 2 jaar nog beschikbaar zou zijn. Later introduceerden we een commercieel licentiemodel en begon het wel te lopen. Klanten wilden dus vooral continuïteit en reductie van risico. Hetgeen we geleerd hebben van het Quipu-avontuur passen we nu toe bij NAIA: een nieuw initiatief om klanten in de cloud een data-infrastructuur met diensten aan te bieden. 
Een ander voorbeeld is dat we twee Nippur werkmaatschappijen hebben neergezet. Jaren laten hebben we dat weer onder 1 vlag samengebracht. We dachten aanvankelijk dat beide werkmaatschappijen autonoom door zouden groeien maar dat viel tegen. De groei ging niet zo hard als gedacht want er was krapte op de arbeidsmarkt. Beide werkmaatschappijen bleven vrij lang vrij klein, terwijl de medewerkers elkaar wel opzochten om kennis te delen en samen te werken. Daardoor lag samenvoegen van beide werkmaatschappijen op enig moment voor de hand en dat hebben we ook gedaan.”
Pieter: “We vinden het heel belangrijk om steeds nieuwe dingen te gaan doen. Het werkt niet als je altijd hetzelfde blijft doen. Onze mensen willen zich blijven ontwikkelen. Een optelling van deze mensen is het bedrijf, waarmee het bedrijf zich ook ontwikkelt.”

Peter en Pieter werken inmiddels veel minder en zijn daar helemaal content mee. Pieter bekent dat hij soms wel wat structuur mist.
Pieter: “Ik ben trots op alles wat Nippur deed, doet en voor staat.” Hij noemt specifiek de samenwerking met Peter. Zij zijn complete tegenpolen maar vullen elkaar ook echt goed aan. “Het kostte veel energie maar heeft ook heel veel gebracht.”
Peter vult aan: “ Het heeft me wel geleerd dat de fundamentele waarden enorm belangrijk zijn. De normen en waarden. Het commitment dat je er allebei voor wil gaan. Dat je in de basis het vertrouwen hebt dat de ander geen dingen gaat doen waar je echt niet mee kan leven. Dat was in het begin wel zoeken maar daar hebben we wel een goede modus in gevonden. Misschien is dat wel het geheim van een succesvolle relatie tussen mensen.”

Peter is trots op het feit dat er weinig mensen zijn weggegaan met een negatief gevoel over Nippur. Het heeft er ook toe geleid dat een aantal collega’s die zijn weggegaan, ook weer zijn teruggekomen. Dat zegt wel wat.

 

—–