Van Data Pionieren naar een Data Warehouse

Hoe de waarde van data samen met de organisatie mee groeit

Ziekteverzuim = hoge kostenpost

Ziekte­verzuim is een hoge kostenpost binnen organisaties. Het beperken van de verzuimduur vermindert de kwetsbaarheid van een organisatie, reduceert haar verzuimkosten en brengt de beschikbaarheid van medewerkers omhoog.

Met momenteel ruim 120.000 dossiers per jaar is Acture de grootste private uitvoerder van sociale zekerheid in Nederland. In de volledige keten van sociale zekerheid bedient Acture haar klanten, van advies en verzekeren tot uitvoering en uitkering. Hierbij is Acture in staat de verzuimduur met ruim 40% te verkorten in vergelijking met publieke uitvoering.

Uitdaging business control door groei van diensten

Gestart in 2008 met een gezonde ambitie ‘om alles wat ze doen telkens weer beter en effectiever te doen’, ligt deze verbetermentaliteit ten grondslag aan de continue uitbreiding van diensten. Diensten die bijdragen aan grip op verzuim en het activeren van medewerkers.

‘Door de groei van diensten en labels binnen onze groep, groeide ook het aantal systemen en kwam data uit deze systemen versnipperd tot ons’, zegt Frank Hofmans, Senior Business Controller bij Acture.

Business control is verantwoordelijk voor het analyseren van financiële en niet-financiële gegevens om vervolgens op basis daarvan voorspellingen en aanbevelingen te doen richting operatie, management en directie.

‘Dan is het essentieel dat data uit verschillende systemen bij elkaar kunnen worden gebracht, we daar controle over hebben en deze eenduidig kunnen interpreteren’.

Data Pionieren: de eerste stappen van automatiseren en kwaliteitsverbetering.

Acture heeft vanaf de start veel geïnvesteerd in technologie met als uitgangspunt kennis en capaciteit zelf in huis te hebben. Vanuit een zelf ontwikkelde applicatie werden tot 5 jaar geleden handmatig bestanden gegenereerd, die stuurinformatie opleverden.

‘Toen hebben we een eerste stap gezet om data naar Power BI te brengen, zodat we middels uniforme definities actuele gegevens in rapportages en dashboards aan interne en externe gebruikers beschikbaar konden stellen. Nippur heeft toen geholpen bij de inrichting en uitrol van dat project.’

Frank geeft aan dat de behoefte om verder te optimaliseren vaak pas weer concreet wordt, als een verbetering is doorgevoerd. ‘In eerste instantie zijn dashboards per type dienstverlening en systeem ingericht. Na oplevering wordt bijvoorbeeld pas zichtbaar dat gegevens van klanten in dat specifieke dashboard wel correct zijn, maar dat we de gegevens uit andere systemen niet konden vergelijken of samenvoegen.’ 

Er was een volgende (technologische) stap nodig om ook dit te kunnen verwezenlijken.  

Data Warehouse: één centraal inzicht voor klant en collega

Acture streeft ernaar om alle informatie waar een klant of collega naar op zoek is, binnen één portaal beschikbaar te stellen, zodat:

  • Klanten alle inzichten op het gebied van verzuim op één plek vinden.
  • Collega’s gebruik kunnen maken van inzichten die ze in staat stellen om de juiste prioriteiten te stellen en zo de beste dienst aan de klant te verlenen.

Op basis van deze ambitie, tezamen met de opgedane ervaring van pionieren en verder optimaliseren, heeft Acture het besluit genomen om op basis van het NAIA Data Platform van Nippur een Data Warehouse architectuur in te richten. Zonder NAIA kan deze ambitie niet worden verwezenlijkt.

‘Met NAIA kunnen alle systemen worden ontsloten en is alle data uit alle systemen op één plek beschikbaar. Daarbij biedt NAIA waardevolle Data Management functionaliteit’:

  • De automatische signalering van veranderingen in datastromen, zorgt ervoor dat we ‘in control’ zijn.
  • De upload is beheersbaar. We kunnen zelf bepalen of we bijvoorbeeld enkel gemuteerde regels willen laden.
  • De gehele datastructuur en definities zijn vastgelegd en uniform. Er is geen ruis over betekenis of interpretatie van data (velden).

De samenwerking met Nippur is met de groei aan systemen, data en nieuwe wensen steeds intensiever geworden.

‘Wat ik erg waardeer aan de samenwerking, is dat de ontwikkelaars van Nippur niet alleen diepgaande kennis hebben van technologie en systemen, ze investeren ook om kennis op te doen van onze dienstverlening. Die is aardig complex en het is knap dat ze zich die eigen hebben gemaakt. Nu versterken we elkaar, denken samen vooruit om onze ambities waar te maken.’

Iedereen nieuwsgierig

‘Veel collega’s op verschillende afdelingen zien al zoveel kansen aan waarde en inzichten, die ze uit de centraal beschikbare gegevens kunnen halen, dat ze de lancering en uitrol van NAIA met interesse volgen.’

Het toont wederom de verbetermentaliteit van Acture. Nippur is er trots op met NAIA een onderdeel van deze ontwikkeling te zijn.