Woman contemplates business strategy thought bubble on chalkboard

Vraag je je ook af wat Data Science nu precies inhoudt? Welke kansen het je organisatie kan bieden? Hoe het zich verhoudt tot bestaande data- en informatietoepassingen, die al aanwezig zijn in de organisatie? Hoe ermee te beginnen en welke kennis nodig is om geschikte toepassingen te ontwikkelen en te implementeren? En wat het betekent om zélf eens aan de slag te gaan met data in de context van Data Science?

Vandaar dat Nippur speciaal een workshop van één dag heeft gemaakt geschikt voor verschillende deelnemers van de organisatie.

Het ochtenddeel is vooral informatief. We lichten toe wat Data Science inhoudt en plaatsen het in een groter kader. Hierdoor wordt het makkelijker om vast te stellen waar kansen liggen. In dit deel zitten interactieve elementen waaronder het vaststellen van de volwassenheid van de eigen organisatie met betrekking tot Data Science.

Het middagdeel is vooral bedoeld voor diegene, die zélf eens achter de knoppen willen zitten. We gaan met onze data of, nog liever zelfs, met eigen data van uw organisatie aan de slag om Data Science modellen te ontwikkelen in R.

Neem bij belangstelling contact op met Pieter Rambags of Maarten Ketelaars. Wij werken dan graag een voorstel uit.